O nas

Podjetje  VELDRONA, d.o.o. je bilo ustanovljeno 19.3.1991.  V prvem letu delovanja smo

uspešno zaključili prvo investicijo in julija 1992 odprli Trgovino Matjaž. Že od samega začetka

v trgovini nudimo pisarniški material in šolske potrebščine ter barve in lake. Z leti smo ponudbo razširili še za storitve fotokopiranja, posredovanje storitev  kemične čistilnice  in popravilo čevljev.

V sodelovanja s pridelovalci vin v trgovini nudimo tudi domača bela in rdeča točena vina.

Poleg trgovske dejavnosti smo leta 1994 prčeli opravljati storitve računovodskega servisa. Računovodski servis nudi računovodske, kadrovske, administrativen storitve in storitve davčnega

in finančnega svetovanja.

Podjetje se v letu 2012 ponovno širi, tokrat na področje prodaje in servisiranja računalnikov in računalniške opreme, z delovatanjem začenja še internetna trgovina, ki je usmerjena predvsem

na področje računalništva.

 

 Osnovni podatki

 Firma: VELDRONA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.

 Skrajšana firma: VELDRONA, d.o.o., Naklo

 Sedež: Glavna cesta 20, 4202 NAKLO

 Datum ustanovitve: 19.3.1991

Matična številka: 5480126000

Davčna številka: 87247933

ID za DDV: SI87247933

Osnovni kapital: 12.519 €

 
Tel.: ++386 04 257 15 02

         ++386 04 257 18 31

Fax:  ++386 04 257 18 31

e-mail: info@veldrona.com

www.veldrona.com, www.veldrona.si

 

TRR: Gorenjska banka d.d., BIC: GORESI2X,  IBAN SI56 0700 0000 0092 434

          Banka Koper d.d.  BIC BAKOSI2X, IBAN 1010 0003 9412 259