Pogoji Poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji Spletne trgovine Veldrona so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.
S spletno trgovino Veldrona (v nadaljevanju "e-trgovina")  upravlja podjetje VELDRONA, d.o.o., Naklo, (v nadaljevanju ponudnik storitev e-poslovanja -  "ponudnik"). Ob registraciji v sistem e-trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje e-trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj določa VELDRONA, d.o.o.,Naklo,  ki blago in storitve prodaja v svojem imenu in za svoj račun. VELDRONA, d.o.o., Naklo odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji. Za največje zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:
 
-
skrbjo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev in kupcev,
- skrbnim in ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi
,
- razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč tako pred nakupom, med nakupom in v času po nakupu,
- posebnim posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjem za reševanje težav, nesporazumov in zapletov.